© 1987 - 2015 EMT Electronics Ltd. - All rights reserved.  /  EMT Elektronik Ltd. - Tüm hakları saklıdır.

TÜRKİYE

EMT Electronics Ltd.

Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı No:16 , Regnum Ticaret Merkezi, B Blok No: 5/1, 06200 Yenimahalle  ANKARA - TURKEY

Tel : +90 (312) 472 20 60    Fax: +90 (312) 472 20 65   e-mail: emt@emt.com.tr

Ana Sayfa

Sayısal Veri İmha

SAYISAL VERİLERİ GÜVENLİ OLARAK İMHA ETME GEREKLİLİĞİ VE YÖNTEMLERİ  


Kurumların gizli tutması gereken önemli bilgiler (personel bilgileri, kurum politikaları, AR-GE çalışmaları, kredi kartı numaraları, vb. ) günümüzde bilgisayarlar, sunucu ve depolama ünitelerinde sayısal olarak saklanmaktadır.


Sayısal verilerin saklanması ve yedeklenmesine verilen önem, verilerin silinmesi konusunda çoğu kez gösterilmemektedir.


Bilindiği gibi, saklanmasına gerek kalmayan verilerin standart silme komutları kullanılarak silinmesi yeterli değildir. Bu verilerin güvenli ve kalıcı bir biçimde imha edilmesi gereklidir.


Verilerin güvenli ve kalıcı olarak silinmesi için gerekli araçlar kullanılmadığında, kurumlar için çok önemli verilerin istenmeyen kişilerin eline geçmesi riski oluşmaktadır. Kurumların zaman, para ve en önemlisi itibar kayıplarının telafisi mümkün olmamaktadır. Güvenli veri imha etmek için standartlara uygun olarak doğrulama yapabilecek güvenli veri imha donanımlarını kullanmak, risk almadan güvenli biçimde veri imha etmek için en iyi yöntemdir.


Gerekli görülen güvenlik seviyesine bağlı olarak sayısal verilerin imhası üç farklı şekilde yapılmaktadır.


- Wipe (Güvenli veri silme)


Bilgisayardan bir dosya silindiğinde, sabit disk üzerinde silinen dosya için ayrılan alan yeni bir veri ile doldurulmadığı sürece değişmez. Silindiği sanılan veriye haftalar sonra bile basit yazılımlar kullanılarak erişilebilir. Bir sabit diskin formatlanması durumunda da verilere her zaman ulaşılabilir. SSD(Solid State Drive -Katı Hal Sürücüler)’lerde silinen dosyaların durumu daha karmaşıktır. SSD’ler verileri bloklar halinde saklarlar. Bloğun silinmesi ile bloğun içeriği ön belleğe kayıt edilir, blok içeriğinin silinmesi ile ön belleğin üzerine yazılan bloğu siler, yeni veriyi ön belleğe yazar ve bloğu yeni veri ile yapılandırır.


Güvenli veri silme işlemi yaptığı sanılan birçok program vardır; fakat bu programlar diskin tüm alanlarını güvenli bir şekilde silemez. HPA (host protected area), DCO (device configuration overlay), yeniden eşlenmiş sektörler, sonradan bozulan sektörler (bad sectors) gibi gizlenmiş veya kilitlenmiş diskin tümüne erişemeyen bu disk silme programları, erişemediği verileri olduğu gibi bırakarak kullanıcıları yanıltır.


Güvenli veri silme donanımları tüm olumsuz faktörler ve farklı yapıdaki sürücüler göz önüne alınarak geliştirilmiştir. Bu donanımlar işlem sonrası test ve raporlama özelliği ile tüm sektörler üzerindeki verileri bit seviyesinde anlamsız veriler ile yer değiştirir. Güvenli veri silme yönteminde sürücü üzerindeki tüm sektörlere çok defa farklı örüntülerle veri yazılmaktadır, böylece etkili bir şekilde verinin manyetik imzaları da yok edilmektedir.


Güvenli veri silme işlemi sonrasında medyalar tekrar kullanılabilir.


- Degaussing ya da Degauss İşlemi (Manyetik İzleri Bozma)


Degaussing manyetik depolama yapan medyaların (harddisk, floppy disk, manyetik kaset, LTO, DLT, vb.) üzerindeki verilerin yüksek bir manyetik alan ile bozularak ulaşılmaz hale getirilmesidir.


Bir manyetik medya üzerine veri yazılır iken okuma-yazma kafası her bir noktayı polarizasyon yöntemi ile 0 ya da 1 olarak yönlendirir. Degauss işlemi ile manyetik ortamdaki yönlendirmeler bozularak, hassas verilerin kalıcı olarak silinmesi sağlamaktadır.


Degauss cihazları bilgisayar, video, ses, vb. verileri barındıran manyetik depolama sürücülerindeki verilerin imhası için kullanılmalıdır.


Degauss işlemi sonrasında çoğu medya tekrar kullanılamaz hale gelmektedir.


- Fiziksel olarak parçama


Sürücülerin fiziksel olarak parçalanarak imha edilmesidir.


SAYISAL VERİLERİN GÜVENLİ OLARAK İMHA EDİLMESİ İLE İLGİLİ STANDARTLAR


Uluslararası kabul görmüş birçok standart, verilere kontrolsüz erişimin engellenmesi ve verilerin imha edilmesi konusunda geniş tanımlamalar bulunmaktadır. Bu standartlardan bazıları; ISO/IEC 27001:2005, EU Data Protection Directive (Veri Koruma Yönergesi), NISP (National Industrial Security Program), HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability), FACTA (The Fair and Accurate Credit Transactions Act), GLB (Gramm-Leach Bliley), Sarbanes-Oxley Act (SOx), Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) ve Data Protection Act, Base II Capital Accord, NIST (The National Institute of Standards and Technology)  olarak bilinmektedir.


Bu standartlarda vurgulanan ana başlıklar;

- kurumların yazılı olarak hazırlanmış bir bilgi güvenliği planı olması,

- verilere erişimin kontrol altına alınması ve sınırlandırılması,

- verilerin kötüye kullanımına yönelik gerekli koruma tedbirlerinin alınmasıdır.
Güvenli Silme ve Degauss işlemleri her tip medya’ya uygulanamamaktadır. Sıklıkla kullanılan medya tipleri ile ilgili uyumluluk aşağıdaki gibidir.   Medya Tipi

Güvenli Silme

Degauss İŞlemi

Fiziksel Parçalama

Floppy Disk

Evet

Evet

Evet

Sabit Disk

Evet

Evet

Evet

USB Sabit Disk

Evet

Evet

Evet

Zip Disk

Uygulanamaz

Evet

Evet

Makara ve Kaset Formatındaki Tapeler

Uygulanamaz

Evet

Evet

CD/DVD/BlueRay Optik

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Evet

Hafıza Kartları

Evet

Uygulanamaz

Evet

USB Flash Disk

Evet

Uygulanamaz

Evet

SAYISAL VERİLERİ GÜVENLİ OLARAK İMHA ETME ÇÖZÜMLERİMİZ


Firmamız, Güvenli Sayısal Veri İmhası konusunda teknoloji lideri birçok üreticinin Türkiye temsilciliğini ve bayiliğini yürütmektedir.


Güvenli Silme, Degauss İşlemi ve Fiziksel Parçalama ihtiyaçlarınız için aşağıda detayları verilen ürünleri önermekteyiz. Önerilen ürünler seçilirken günlük 25 adet güvenli silme, 100 adet degauss ve fiziksel parçalama ihtiyacı doğrultusunda orta-ölçekli kurumlar hedeflenmiştir. Aynı üreticilerin daha yüksek kapasiteli ürünleri mevcuttur.Güvenli Silme - ICS Image MASSter™ WipePRO


Image MASSter WipePRO orta-ölçekli kurumlar için uluslararası standartlara uygun güvenli veri silme özelliği sağlamaktadır. Bu çok yönlü ürün aynı anda 8 adet SAS, SATA, uSATA, e-SATA* ve IDE* sabit diskin, 5 adet USB sürücünün güvenli olarak silinmesini desteklemektedir. Kullanıcılar kablo bağlantısı gerektirmeyen sürücü yuvalarını kullanarak zaman kaybı yaşamadan güvenli veri silme işlemini gerçekleştirmektedir. Cihaz günümüz teknolojisinin en üst noktasındaki 18GB/dak hızında güvenli veri silme işlemini desteklemektedir**.  2.5” sürücü yuvasıyla (2.5” ve 1.8” dizüstü bilgisayar sürücüleri) ya da 3.5” sürücü yuvasıyla temin edilebilmektedir.


*IDE ve e-SATA sürücü desteği opsiyonel IDE Sürücü ve Sürücü Yuvası veya opsiyonel adaptörler ile sağlanmaktadır.

** Silme hızı kullanılan disk ve medyaların destekleyebildiği hıza bağlı olarak değişmektedir.


Özellikleri:
Yüksek Hız:
Image MASSter WipePro günümüzün en performanslı sürücülerini desteklemektedir. Güvenli Veri Silme Özelliği ile sürücüleri SATA-2 hızını desteklemektedir. Bu teknoloji sadece günümüzün yüksek performanslı sürücü hızlarına yetişmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekteki teknolojik gelişmelere paralel olarak 18GB/dak. hız gereksinimlerine de kullanıcının hazırlanmasını sağlamaktadır.

Kompakt Boyutlar: Cihazın tasarımı çalışma alanınızdan kazanç sağlamaktadır.

Standart Sürücü Yuvaları: Cihaz 2.5”/1.8” veya 3.5” sürücü yuvaları ile temin edilebilir. 8 adet 2.5”/1.8” veya 3.5” boyutlarındaki SATA/SAS sürücüyü kablo bağlantısına gerek olmadan yerleştirebilirsiniz.

Çoklu Arayüz Portları: SATA/SAS portlarına ilave olarak cihaz 5 adet USB 2.0 portuna, 1 adet e-SATA portuna sahiptir ve bir adet Gigabit Ethernet bağlantısıyla uzaktan erişime imkan vermektedir. Bir adet FireWire bağlantısı ve bir adet FAST SCSI bağlantısı opsiyonel Expansion Box ile desteklenmektedir.

Çalışma Modları: DoD Standartı, Güvenli Veri Silme, Single Pass ve Secure Erase.

USB Güvenli Veri Silme Destekler: 5 adet USB sürücüye kadar güvenli veri silme işlemini gerçekleştirebilir.
Degauss İşlemi – VSSP SV91M Degausser

SV91M orta-ölçekli kurumlar için uluslararası standartlara uygun olarak degauss işlemi yapabilmesini sağlamaktadır. SV91M ile degauss işlemi yapılabilen bazı manyetik medyalar aşağıda listelenmiştir.

Sabit Sürücüler: 1 TB’a kadar

DLT Tapeler: Super DLT I, II & III, DLT IV-VSL, S-DLT

LTO Tapeler:  LTO1, LTO2, LTO3, LTO4; LTO5, 9840, 9940

Diğerleri: ½” Bilgisayar Tapeleri; Disketler; DC 600, 2000; TK50, 70, 85, 3480/3490E/3590/3590E; 4mm; 8mm; Exabyte; Travan; DLT; DAT; ZIP Disk; Ultrium


Özellikleri:
Yüksek Hız:
Degauss işlemi 10 ila 20 saniye içerisinde tamamlanmaktadır.

Kompakt Boyutlar: Cihazın tasarımı çalışma alanınızdan kazanç sağlamaktadır.

Medya Boyutları: Cihazın tasarımı sayesinde 40x40cm boyutlarındaki medyalar dahi kullanılabilir.

İş hacmi: Ortalama saatte 20 adet Sabit Sürücü ya da DLT Tape
Fiziksel Parçalama  - Evashred EV25E

EV25E orta-ölçekli kurumlar için tasarlanmış bir parçalayıcıdır.


Özellikleri:
Yüksek Hız ve İş hacmi:
Ortalama dakikada 15 adet Sabit Sürücü

Parçalama boyutu: En çok 4cm (parçalanamayan elastik malzemeler için kesim boyutu)

Boyutlar: 125 x 75 x 130 cm

Ağırlık: 350kg

Medya Boyutları: 27x19x18cm’ye kadar